fbpx

PDR’DEN SİZLERE

Eğitim Modelimiz, Rehberlik Anlayışımız ve İlkelerimiz:

Kuantum Okulları, okulu yaşamın bir yansıması ya da bir provası olarak görmez; okulu yaşamın ta kendisi olarak görür ve bu anlayışla eğitim verir. Bu doğrultuda disiplinlerarası öğrenmeleri, gerçek yaşam becerilerini, tam ve anlamlı öğrenmeyi eğitim modelimizin merkezine yerleştirdik. ” Doğru öğrenme ortamı sağlandığında her öğrenci başarır” sloganıyla yıllardır eğitim sektöründe çizdiğimiz başarılı çizgimize Kuantum Okullarında da kendimize özgü eğitim modelimizle devam ediyoruz.

Kuantum Okullarında öğrenciye şekil, biçim verilmez. Aksine onların kişiliklerini güçlendirmelerine ve kendilerine yeten bireyler olmalarına rehberlik edilir. Bu rehberlik anlayışını;

Gizlilik temelinde

Bütün öğrencileri hedef alarak

Gönüllülük ilkesine bağlı kalarak

Her birey değerlidir ve biriciktir anlayışına vurgu yapacak şekilde rehberlik eder.

Öğrencilerimize yönelik rehberlik hizmetlerimizi

Bireysel rehberlik desteği vererek farkındalık kazandırma

Eğitsel rehberlik desteği vererek doğru ve planlı çalışma yapma

Mesleki rehberlik desteği vererek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendisine en uygun mesleği tercih etme

bu üç ana madde çerçevesinde planlıyoruz.

Birebir Öğrenci Rehberliği ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik, 21. yy’ın yapılandırmacı eğitim anlayışında eğitimin ayrılmaz bir parçası olarak yerini sağlamlaştırmıştır. Rehberliğimizin temelinde bireyin içgörü sahibi olması, kendine özgü gizil güçlerini fark etmesi, kendi doğasına ve kendi var oluş bütünlüğüne uygun davranabilmesi kendi yeteneklerinin, yeterliliklerinin bilincinde olması ve yine kendi yeteneklerine uyumlu eylem gücü yüksek bir birey olması yatmaktadır. Kısaca, Kuantum Eğitim özgün rehberlik modeliyle, kendini gerçekleştirebilme yolunda öğrencilerimize ışık olmayı görev edinir.

Bireyle Psikolojik Danışma- Grupla Psikolojik Danışma

Okul psikolojik danışmanının öğrencilere yönelik yaptığı bireyle psikolojik danışma ve grupla psikolojik danışma çalışmaları rehberlik servisimizin bel kemiğini oluşturur. Bu yönde yapılan destek hizmetleri bireyi çevresine, okula ve topluma daha uyumlu bir kişilik haline getirirken; öz farkındalık düzeyini en üst seviyede tutmasına yardımcı olur.

Okul Psikolojik Danışmanı- Öğretmen- Öğrenci iş birliği

Kuantum Okullarında rehberlik servisi sadece rehber öğretmenin sorumluluğunda olan bir yapı olmaktan ziyade, Rehber Öğretmen- Öğretmen- Öğrenci iş birliği ile -ki buna müşavirlik hizmeti denir- gerçekleşen üç ayaklı bir sistemden oluşur. En önemlisi paydaşların birbirlerine olan saygısı ve uyumu çerçevesinde gerçekleşir.

Velilerimize Yönelik Rehberlik Hizmetimiz

Öğrenci merkezli eğitim ve rehberlik sistemimizde velilerimize doğru bilgiyi vermeyi ve onları doğru yönlendirmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz ki gelişim süreci sadece öğrenci odaklı olmayıp ailenin de kollektif katılımı ile çok daha işlevsel hale gelir.

Envanter Çalışmalarımız

Oryantasyon Çalışmaları: Kayıttan önce gerçekleştirilen, her sınıf seviyesi için farklı yapılandırılmış bu çalışmaların amacı, öğrencilerimizin psikososyal gelişimleri, zihinsel ve duygusal becerileri gibi gelişim alanlarında güçlü oldukları ve desteklenmesi gereken yönlerinin tespit edilmesini amaçlar.

Holland Mesleki Tercih Envanteri: Öğrencilerimizle beraber yaptığımız meslekî, envanterlerle onların ilgi ve yeteneklerine göre kendilerine en uygun meslekleri tercih etmelerine yardımcı oluyoruz.

Burdon Dikkat Testi

Beck Depresyon Ölçeği

Başarısızlık Nedenleri Anketi

Benlik Saygısı Ölçeği

Otobiyografi

Öğrenme Stilleri Envanteri

Sorun Tarama Envanteri

Sosyometri

Kimdir Bu?

Kime Göre Ben Neyim?

Bu ve bunun gibi uzmanlık gerektiren envanterleri okul psikolojik danışmanı öncülüğünde öğrencilerimize en uygun rehberlik desteğini sağlıyoruz .

Okul Psikolojik Danışmanı: Şaban DEMİR

“SEVEBİLEN VE ÇALIŞABİLEN  İNSANLAR SAĞLIKLIDIR” 🙂

Sigmund Freud

Bizimle İletişime Geçin

İletişim Bilgilerimiz

Kuantum Okulları

Kızıltoprak Mahallesi 927. Sokak No: 10
Muratpaşa/Antalya

 

0242 241 241 8 / 0541 305 64 65

info@kuantumokullari.com

 

Açılış Kapanış Saatlerimiz
9:00 – 18:00

Sosyal Medya’da Biz

BİLGİ İÇİN
FORMU DOLDURUN
close slider