Saygıdeğer Velilerimiz, Kıymetli İdareci ve Öğretmenlerim, Sevgili Öğrencilerimiz;

Eğitim yaşam boyu süregelen bir yolculuktur. Bu eğitim yolculuğunda kaliteli bir yaşam sağlayabilmek adına bize güvendiğiniz için teşekkür ediyorum.

Üzerimizdeki sorumluluğun bilinciyle çıktığımız bu yolda Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, üretken, yurtsever, çalışkan, kendi değerlerine sahip çıkan ve aynı zamanda yeniliklere açık bilim insanları yetiştirmek temel hedefimizdir.

Eğitim hiçbir zaman tek kulvardan başarıya ulaşan bir yapı değildir. Eğitim sistemindeki tüm paydaşların sürece ortak olması çok önemlidir. Kuantum Okulları, okulu dersten ibaret görmeyerek tüm bu belirttiklerimizi gerçekleştirme hedefiyle ilerler.

‘Kuantum Okulları kendini, değerlerini, kültürünü ve en başta da eğitimi önemseyenlerin okuludur”

Uğur BULUT

WhatsApp chat
CLOSE
CLOSE