EĞİTİM FELSEFEMİZ

Çağdaş Eğitim Anlayışı

21. yy çağdaş eğitim anlayışına hakim ve bu anlayışın gelişimi için katkı sağlayan bir okul kurmak hedefindeyiz. Gelişime açık, yenilikçi ve zamanın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim modeliyle yola çıktık. 

Artık globalleşen dünyada öğrencilerimize çoklu dil eğitimleri vererek teknolojiyi pragmatik anlayışla kullanmayı, hükmedilen ve bağımlı değil, teknolojiye hükmeden ve onu sağlıkla kullanan bir sistemle doludur Kuantum Okulları.

Öğrenci Merkezli Eğitim Anlayışı

Öğrenci merkezli eğitim anlayışında öğrenciye bilgi ve beceriler empoze edilmeye çalışılmaz. Öğrencinin bilgiyi araştırıp bulmasına, özümseyip kullanmasına olanak tanınmaktır. Yani sorgulayan, analiz eden ve bilgiyi kendi süzgecinden geçirip sorgulayan bir öğrenci modeli.

Öğrencinin fiziksel, zihinsel duygusal ve davranışsal profilini ve sınırlarını keşfetmesine yardımcı olmaktır bir bakıma öğrenci merkezli eğitim.

İşte tüm bu modern eğitim anlayışlarını harmanlayarak Kuantum Okullarına özgü bir eğitim felsefesi oluşturduk.

WhatsApp chat
CLOSE
CLOSE