Kategori: EĞİTİM

Nisan 10, 2019Kasım 21, 2019
Yazı

Mesleki Rehberlik

Mesleki Rehberlik bireylerin farklı meslekleri tanımaları, kendilerine uygun meslekleri seçebilmeleri, mesleklere hazırlanmaları ve mesleki yönde gelişebilmeleri amacı ile yapılan yardımlardır.

Nisan 10, 2019Haziran 11, 2019
Yazı

LİSE (9-10-11-12)

Kuantum Okulları olarak,modern eğitim anlayışının en önemli kazanımlarından biri olan İngilizceyi etkin kullanan, farklı kültürlerle ve bireylerle etkili iletişim kurabilen inovatif bireyler yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin, lise öğrenimi boyunca ve lise sonrasında akademik hedefler doğrultusunda gerekli olan yabancı dil düzeyine ulaştırmayı amaç ediniyoruz. Okulumuzda, üniversite hazırlık sürecinde öğrencilerimize geleceğe yönelik hayatlarında emin adımlarında yürümelerine ortam ve olanak...

Nisan 10, 2019Haziran 11, 2019
Yazı

ORTAOKUL (5-6-7-8)

Kuantum Ortaokulu olarak çocukların gelişim sürecindeki en önemli safha olan çocukluktan ergenliğe geçişte onlara psikolojik destek sunarak ve zengin akademik içerik ile bireyselliği sentezleyerek mutlu, sorumluluk bilinci yüksek bireyler yetiştiriyoruz. Okulumuzda üstün akademik başarı hedeflenirken her öğrencimizin bireysel ihtiyaçları ve farklılıkları belirlenir ve ihtiyaca yönelik planlamalar yapılır. Kuantum Okulları olarak küreselleşen dünya eğitim sisteminde yabancı...

Nisan 10, 2019Kasım 21, 2019
Yazı

EĞİTİM FELSEFEMİZ

Çağdaş Eğitim Anlayışı 21. yy çağdaş eğitim anlayışına hakim ve bu anlayışın gelişimi için katkı sağlayan bir okul kurmak hedefindeyiz. Gelişime açık, yenilikçi ve zamanın ihtiyaçlarına cevap veren bir eğitim modeliyle yola çıktık.

Nisan 2, 2019Kasım 21, 2019
Yazı

PDR’den Sizlere

Eğitim Modelimiz, Rehberlik Anlayışımız ve İlkelerimiz:

Kuantum Okulları, okulu yaşamın bir yansıması ya da bir provası olarak görmez; okulu yaşamın ta kendisi olarak görür ve bu anlayışla eğitim verir. Bu doğrultuda disiplinlerarası öğrenmeleri, gerçek yaşam becerilerini, tam ve anlamlı öğrenmeyi eğitim modelimizin merkezine yerleştirdik. " Doğru öğrenme ortamı sağlandığında her öğrenci başarır" sloganıyla

Nisan 2, 2019Kasım 21, 2019
Yazı

PDR Nedir ?

PDR Nedir ? PDR bölümü mezunları & uzmanı veya Rehber Öğretmen, çalıştığı eğitim kurumunda; öğrencilerin ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerini gerçekçi ve ayrıntılı olarak tanımalarına, kendilerine açık eğitim, meslek ve iş olanakları hakkında bilgilenmelerine, başkaları ile iyi iletişim kurabilme, doğru kararlar verebilme becerileri geliştirmelerine yardım eden kişidir. Okul Psikolojik Danışmanı kişisel-sosyal, eğitsel ve mesleki rehberlik...

WhatsApp chat
CLOSE
CLOSE